Rakovnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
3,1 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:588
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obec.rakovnicafz.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
175,0 %
35,1 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
0,7 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-184,5 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
205,3 %
14,4 %
+Čistý majetok
1 651,0 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
0,4 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
7,8 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-341 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
343 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 239 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-64 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rakovnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
96 241 €
+Kapitálové príjmy
10 459 €
+Bežné výdavky
95 538 €
+Kapitálové výdavky
208 050 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 583 €
+Dlhodobé záväzky
0 €
+Krátkodobé záväzky
35 075 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
198 476 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
138 €
+Neobežný majetok
2 070 508 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
578
+Výsledok hospodárenia
-37 003 €