Rakovnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,1
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:588
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obec.rakovnicafz.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
37,7 %
25,0 %
+Dlhová služba
49,3 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
9,6 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
17,2 %
1,4 %
+Intenzita investovania
-14,2 %
5,2 %
+Čistý majetok
1 952,8 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
3,6 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
10,6 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
45 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
65 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 360 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-27 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rakovnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
113 651 €
+Kapitálové príjmy
43 424 €
+Bežné výdavky
102 750 €
+Kapitálové výdavky
27 254 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 740 €
+Dlhodobé záväzky
0 €
+Krátkodobé záväzky
24 651 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
39 308 €
+Bankové úvery a výpomoci
39 308 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
50 051 €
+Úrokové splátky
1 372 €
+Finančné účty
878 €
+Neobežný majetok
2 074 629 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
606
+Výsledok hospodárenia
-16 438 €