Rakovnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:588
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obec.rakovnicafz.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,5 %
23,6 %
+Dlhová služba
5,9 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,7 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
20,3 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,3 %
1,7 %
+Intenzita investovania
13,0 %
8,6 %
+Čistý majetok
1 482,4 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
8,6 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
17,5 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-13 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
42 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 379 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
1 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rakovnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
173 640 €
+Kapitálové príjmy
1 700 €
+Bežné výdavky
158 585 €
+Kapitálové výdavky
24 325 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
27 784 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 461 €
+Dlhodobé záväzky
296 €
+Krátkodobé záväzky
27 488 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
25 274 €
+Bankové úvery a výpomoci
25 274 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 200 €
+Úrokové splátky
890 €
+Finančné účty
2 358 €
+Neobežný majetok
2 054 155 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
601
+Výsledok hospodárenia
899 €