Rakytník

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,9 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,4 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
-1,2 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
1,9 %
10,1 %
+Čistý majetok
600,5 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
64,2 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
148,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-11 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
48 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 818 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
11 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
112 971 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
114 298 €
+Kapitálové výdavky
2 130 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 455 €
+Dlhodobé záväzky
284 €
+Krátkodobé záväzky
5 298 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
15 581 €
+Bankové úvery a výpomoci
15 581 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
339 €
+Úrokové splátky
30 €
+Finančné účty
3 403 €
+Neobežný majetok
599 700 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
323
+Výsledok hospodárenia
3 522 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:323
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
ourakytnikrsnet.sk