Ratka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
5,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:307
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
ocu.ratkastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
264,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
37,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
72,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
898,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
6,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
31,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-198 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
78 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 894 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
168 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ratka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
176 135 €
+Kapitálové príjmy
420 000 €
+Bežné výdavky
109 310 €
+Kapitálové výdavky
547 462 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 189 €
+Dlhodobé záväzky
1 176 €
+Krátkodobé záväzky
24 013 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
24 035 €
+Bankové úvery a výpomoci
493 970 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
413 000 €
+Úrokové splátky
5 199 €
+Finančné účty
1 479 €
+Neobežný majetok
1 833 247 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
307
+Výsledok hospodárenia
51 678 €