Ratkovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,5

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:185
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-16,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
2,3 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,7 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
19,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-48,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
354,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
472,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
482,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
89 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 840 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
18 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ratkovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
51 688 €
+Kapitálové príjmy
33 720 €
+Bežné výdavky
60 409 €
+Kapitálové výdavky
8 480 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
2 251 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
681 €
+Krátkodobé pohľadávky
834 €
+Dlhodobé záväzky
33 748 €
+Krátkodobé záväzky
8 248 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
38 944 €
+Neobežný majetok
335 223 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
185
+Výsledok hospodárenia
3 381 €