Ráztočno

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
2,3
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 214
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecraztocnostonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
49,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
455,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
269,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
299,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
41 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
32 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 429 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-44 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ráztočno

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
722 848 €
+Kapitálové príjmy
488 909 €
+Bežné výdavky
655 673 €
+Kapitálové výdavky
505 933 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
13 609 €
+Dlhodobé záväzky
5 288 €
+Krátkodobé záväzky
45 402 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
39 485 €
+Bankové úvery a výpomoci
39 485 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
221 646 €
+Úrokové splátky
1 690 €
+Finančné účty
122 330 €
+Neobežný majetok
2 871 625 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 214
+Výsledok hospodárenia
-53 195 €