Revúca

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:12 466
Okres:Revúca
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
msurevuca.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,06 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
275,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
216,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
285,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-1 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
129 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 997 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
20 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Revúca

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
9 261 699 €
+Kapitálové príjmy
171 689 €
+Bežné výdavky
8 609 263 €
+Kapitálové výdavky
842 001 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
5 080 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
475 243 €
+Dlhodobé záväzky
154 023 €
+Krátkodobé záväzky
686 944 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 606 079 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 610 919 €
+Úvery od ŠFRB
138 337 €
+Výdavky na splácanie istiny
181 765 €
+Úrokové splátky
35 966 €
+Finančné účty
1 486 437 €
+Neobežný majetok
25 028 254 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
12 466
+Výsledok hospodárenia
251 811 €