Revúcka Lehota

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
9,2 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-12,7 %
0,8 %
+Intenzita investovania
22,7 %
10,1 %
+Čistý majetok
401,6 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
2 884,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
2 915,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-37 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 138 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
16 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
89 383 €
+Kapitálové príjmy
5 000 €
+Bežné výdavky
81 147 €
+Kapitálové výdavky
25 252 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 388 €
+Dlhodobé záväzky
221 €
+Krátkodobé záväzky
4 431 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
127 814 €
+Neobežný majetok
238 920 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
322
+Výsledok hospodárenia
5 101 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:322
Okres:Revúca
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
revuckalehotastonline.sk

Hospodárenie podobne veľkých obcí

1Slatvina
2Valice
3Bajka
4Frička
5Kotmanová
6Leľa
7Miklušovce
8Norovce
9Píla
10Rakytník