Rimavská Sobota

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 268
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestorimavskasobota.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,6 %
18,9 %
+Dlhová služba
3,8 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
8,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,8 %
0,8 %
+Intenzita investovania
5,6 %
10,1 %
+Čistý majetok
205,4 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
111,4 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
159,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,3 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
18 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
165 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 231 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
31 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Rimavská Sobota

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
14 958 335 €
+Kapitálové príjmy
363 438 €
+Bežné výdavky
13 688 857 €
+Kapitálové výdavky
1 198 078 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
542 299 €
+Dlhodobé záväzky
359 923 €
+Krátkodobé záväzky
1 119 550 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 008 712 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 008 712 €
+Úvery od ŠFRB
340 326 €
+Výdavky na splácanie istiny
514 466 €
+Úrokové splátky
37 395 €
+Finančné účty
1 247 353 €
+Neobežný majetok
32 664 592 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
24 268
+Výsledok hospodárenia
741 618 €