Rimavská Sobota

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 217
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestorimavskasobota.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
200,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
135,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
179,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
17 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
177 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 238 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
28 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Rimavská Sobota

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
16 026 011 €
+Kapitálové príjmy
1 044 347 €
+Bežné výdavky
14 709 343 €
+Kapitálové výdavky
1 947 549 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
432 120 €
+Dlhodobé záväzky
337 032 €
+Krátkodobé záväzky
984 074 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 276 101 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 276 101 €
+Úvery od ŠFRB
324 042 €
+Výdavky na splácanie istiny
535 183 €
+Úrokové splátky
35 994 €
+Finančné účty
1 336 324 €
+Neobežný majetok
32 921 476 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
24 217
+Výsledok hospodárenia
672 857 €