Rimavská Sobota

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2005 - 2008)

Celkové finančné zdravie i
- / 6
Neurčené
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
-
Dlhová služba i
-
Bilancia bežného účtu i
-
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 217
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestorimavskasobota.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
-
-
+Dlhová služba
6,4 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
4,3 %
10,3 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2008)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,2 %
-1,4 %
+Intenzita investovania
7,8 %
11,8 %
+Čistý majetok
-
-
+Okamžitá likvidita
92,3 %
217,1 %
+Pohotová likvidita
169,9 %
336,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
-

Indikátory na obyvateľa (2008)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-18 €
 
-5 €
+Celkový dlh na obyvateľa
-
 
-
+Čistý majetok na obyvateľa
-
 
-
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-126 €
 
26 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Rimavská Sobota

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2008)

+Bežné príjmy
12 284 870 €
+Kapitálové príjmy
1 374 759 €
+Bežné výdavky
11 755 759 €
+Kapitálové výdavky
2 335 790 €

Záväzky a pohľadávky (2008)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
1 267 078 €
+Dlhodobé záväzky
50 754 €
+Krátkodobé záväzky
1 633 904 €

Úvery a účty (2008)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
4 865 531 €
+Úvery od ŠFRB
-
+Výdavky na splácanie istiny
446 724 €
+Úrokové splátky
231 727 €
+Finančné účty
1 508 133 €
+Neobežný majetok
38 170 285 €

Ostatné (2008)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
24 309
+Výsledok hospodárenia
-3 052 148 €