Rimavská Sobota

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
3,9 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,8

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 217
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestorimavskasobota.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
33,9 %
23,5 %
+Dlhová služba
4,2 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
4,3 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,3 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,2 %
2,9 %
+Intenzita investovania
7,5 %
4,9 %
+Čistý majetok
246,8 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
70,3 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
117,3 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
3,4 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-16 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
167 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 218 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-22 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Rimavská Sobota

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
11 801 738 €
+Kapitálové príjmy
254 916 €
+Bežné výdavky
11 295 809 €
+Kapitálové výdavky
1 145 030 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
118 327 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
31 151 €
+Krátkodobé pohľadávky
449 582 €
+Dlhodobé záväzky
410 926 €
+Krátkodobé záväzky
957 216 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 022 342 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 022 342 €
+Úvery od ŠFRB
398 907 €
+Výdavky na splácanie istiny
375 582 €
+Úrokové splátky
125 662 €
+Finančné účty
672 899 €
+Neobežný majetok
32 643 045 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
24 040
+Výsledok hospodárenia
-524 605 €