Rokycany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
4,0
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 036
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecrokycanystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
734,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
231,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
274,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
39 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
55 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 352 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
28 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rokycany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
414 191 €
+Kapitálové príjmy
307 €
+Bežné výdavky
367 640 €
+Kapitálové výdavky
6 080 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
17 614 €
+Dlhodobé záväzky
2 588 €
+Krátkodobé záväzky
41 376 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
57 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
57 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 000 €
+Úrokové splátky
2 083 €
+Finančné účty
95 856 €
+Neobežný majetok
2 400 658 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 036
+Výsledok hospodárenia
29 003 €