Roškovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
0,7
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:179
Okres:Medzilaborce
Kraj:Prešovský
E-mail:
roskovcezoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
30,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-19,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-18,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
262,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
24,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
144,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-94 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
111 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
962 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-1 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Roškovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
64 363 €
+Kapitálové príjmy
25 000 €
+Bežné výdavky
76 945 €
+Kapitálové výdavky
29 294 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 215 €
+Dlhodobé záväzky
0 €
+Krátkodobé záväzky
4 349 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
19 950 €
+Bankové úvery a výpomoci
19 950 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 300 €
+Úrokové splátky
850 €
+Finančné účty
1 049 €
+Neobežný majetok
191 144 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
179
+Výsledok hospodárenia
-149 €