Rovinka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:3 262
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecobecrovinka.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
14,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
26,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,04 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-7,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
34,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
281,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
518,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
793,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-78 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
262 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 246 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
280 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rovinka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 280 217 €
+Kapitálové príjmy
348 237 €
+Bežné výdavky
2 397 676 €
+Kapitálové výdavky
1 485 265 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
1 133 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
563 865 €
+Dlhodobé záväzky
577 400 €
+Krátkodobé záväzky
204 963 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
853 523 €
+Bankové úvery a výpomoci
853 523 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
299 376 €
+Úrokové splátky
11 758 €
+Finančné účty
1 061 618 €
+Neobežný majetok
7 695 857 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
3 262
+Výsledok hospodárenia
912 505 €