Rozhanovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
3,4
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 401
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
ocurozhanovcezoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,5 %
30,1 %
+Dlhová služba
49,1 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
4,2 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-12,4 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
22,5 %
16,2 %
+Čistý majetok
268,3 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
381,1 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
418,9 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
16,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-79 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
47 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 104 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-169 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rozhanovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
950 661 €
+Kapitálové príjmy
455 863 €
+Bežné výdavky
910 897 €
+Kapitálové výdavky
670 088 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
16 796 €
+Dlhodobé záväzky
145 855 €
+Krátkodobé záväzky
44 386 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
102 202 €
+Úvery od ŠFRB
144 239 €
+Výdavky na splácanie istiny
438 477 €
+Úrokové splátky
5 163 €
+Finančné účty
169 154 €
+Neobežný majetok
2 358 063 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 196
+Výsledok hospodárenia
-371 935 €