Rozhanovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 401
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
ocurozhanovcezoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,7 %
34,9 %
+Dlhová služba
4,0 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
7,5 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,1 %
0,2 %
+Intenzita investovania
5,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
281,3 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
141,8 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
176,8 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
19,4 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
9 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
15 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 111 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-6 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rozhanovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
958 828 €
+Kapitálové príjmy
5 278 €
+Bežné výdavky
887 313 €
+Kapitálové výdavky
56 559 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
23 339 €
+Dlhodobé záväzky
172 715 €
+Krátkodobé záväzky
66 585 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
31 708 €
+Úvery od ŠFRB
171 609 €
+Výdavky na splácanie istiny
31 857 €
+Úrokové splátky
3 356 €
+Finančné účty
94 397 €
+Neobežný majetok
2 428 977 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 241
+Výsledok hospodárenia
-14 272 €