Rozhanovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 401
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
ocurozhanovcezoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,3 %
23,5 %
+Dlhová služba
10,0 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
11,7 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,2 %
2,9 %
+Intenzita investovania
10,3 %
4,9 %
+Čistý majetok
250,6 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
79,6 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
98,4 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
13,2 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
7 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
7 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 356 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
36 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rozhanovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
1 141 702 €
+Kapitálové príjmy
280 865 €
+Bežné výdavky
1 007 918 €
+Kapitálové výdavky
397 914 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
52 584 €
+Dlhodobé záväzky
162 089 €
+Krátkodobé záväzky
280 251 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
15 868 €
+Bankové úvery a výpomoci
15 868 €
+Úvery od ŠFRB
160 588 €
+Výdavky na splácanie istiny
117 714 €
+Úrokové splátky
3 289 €
+Finančné účty
223 099 €
+Neobežný majetok
2 833 688 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 241
+Výsledok hospodárenia
80 252 €