Rozhanovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 401
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
ocurozhanovcezoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,7 %
21,5 %
+Dlhová služba
1,7 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
11,1 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
29,9 %
0,7 %
+Intenzita investovania
-34,9 %
6,7 %
+Čistý majetok
327,1 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
279,7 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
293,7 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
13,6 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
257 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
4 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 666 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
258 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rozhanovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
1 252 152 €
+Kapitálové príjmy
674 227 €
+Bežné výdavky
1 112 999 €
+Kapitálové výdavky
236 980 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
39 067 €
+Dlhodobé záväzky
166 951 €
+Krátkodobé záväzky
279 449 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
7 948 €
+Bankové úvery a výpomoci
7 948 €
+Úvery od ŠFRB
154 989 €
+Výdavky na splácanie istiny
16 616 €
+Úrokové splátky
2 728 €
+Finančné účty
781 620 €
+Neobežný majetok
2 972 800 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 241
+Výsledok hospodárenia
578 426 €