Rozhanovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 401
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
ocurozhanovcezoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
23,6 %
+Dlhová služba
1,5 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,1 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,1 %
1,7 %
+Intenzita investovania
4,9 %
8,6 %
+Čistý majetok
306,6 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
384,5 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
398,6 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,9 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
65 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 640 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
68 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rozhanovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
1 360 665 €
+Kapitálové príjmy
10 796 €
+Bežné výdavky
1 141 484 €
+Kapitálové výdavky
77 950 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
33 549 €
+Dlhodobé záväzky
159 338 €
+Krátkodobé záväzky
237 157 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
149 332 €
+Výdavky na splácanie istiny
16 006 €
+Úrokové splátky
2 346 €
+Finančné účty
911 840 €
+Neobežný majetok
2 936 860 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 340
+Výsledok hospodárenia
160 073 €