Rozhanovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 401
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
ocurozhanovcezoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,8 %
+Dlhová služba
1,1 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
18,7 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,8 %
0,8 %
+Intenzita investovania
13,9 %
10,1 %
+Čistý majetok
262,6 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
271,9 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
278,1 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,7 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
34 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 764 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
76 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rozhanovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 715 452 €
+Kapitálové príjmy
-
+Bežné výdavky
1 394 702 €
+Kapitálové výdavky
239 227 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
15 585 €
+Dlhodobé záväzky
142 496 €
+Krátkodobé záväzky
253 213 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
137 850 €
+Výdavky na splácanie istiny
8 776 €
+Úrokové splátky
1 606 €
+Finančné účty
688 585 €
+Neobežný majetok
3 492 429 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 368
+Výsledok hospodárenia
180 414 €