Rožňava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:19 397
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
primatorroznava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,6 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0002 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-3,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
313,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
180,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
195,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
35,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
71 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
52 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 347 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-19 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Rožňava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
15 551 528 €
+Kapitálové príjmy
925 699 €
+Bežné výdavky
14 645 421 €
+Kapitálové výdavky
458 065 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
82 553 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
36 €
+Krátkodobé pohľadávky
228 707 €
+Dlhodobé záväzky
5 333 169 €
+Krátkodobé záväzky
1 552 761 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 010 404 €
+Bankové úvery a výpomoci
941 824 €
+Úvery od ŠFRB
5 147 558 €
+Výdavky na splácanie istiny
710 423 €
+Úrokové splátky
59 126 €
+Finančné účty
2 808 259 €
+Neobežný majetok
43 841 132 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
19 397
+Výsledok hospodárenia
-368 022 €