Rožňavské Bystré

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,3
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:626
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obec.roznavskebystrestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
2,6 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
16,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-13,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
268,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
288,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
329,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
77 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
5 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 148 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-16 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rožňavské Bystré

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
231 718 €
+Kapitálové príjmy
65 296 €
+Bežné výdavky
215 188 €
+Kapitálové výdavky
33 725 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
6 960 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 990 €
+Dlhodobé záväzky
1 556 €
+Krátkodobé záväzky
19 458 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 939 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 939 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 020 €
+Úrokové splátky
148 €
+Finančné účty
56 200 €
+Neobežný majetok
666 657 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
626
+Výsledok hospodárenia
-10 235 €