Rudina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 767
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
sekretariatrudina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
12,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
246,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
458,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
478,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
98 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
43 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 840 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
83 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rudina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 365 738 €
+Kapitálové príjmy
82 178 €
+Bežné výdavky
1 174 854 €
+Kapitálové výdavky
99 032 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
22 736 €
+Dlhodobé záväzky
97 572 €
+Krátkodobé záväzky
116 658 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
75 320 €
+Bankové úvery a výpomoci
75 320 €
+Úvery od ŠFRB
95 217 €
+Výdavky na splácanie istiny
23 800 €
+Úrokové splátky
5 591 €
+Finančné účty
534 854 €
+Neobežný majetok
2 793 615 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 767
+Výsledok hospodárenia
145 980 €