Rudinská

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:987
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
rudinskastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
252,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
410,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
425,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
36,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
72 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
51 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 629 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
39 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rudinská

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
679 877 €
+Kapitálové príjmy
30 000 €
+Bežné výdavky
591 406 €
+Kapitálové výdavky
47 768 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 975 €
+Dlhodobé záväzky
236 535 €
+Krátkodobé záväzky
41 161 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
49 971 €
+Bankové úvery a výpomoci
49 971 €
+Úvery od ŠFRB
233 807 €
+Výdavky na splácanie istiny
23 545 €
+Úrokové splátky
3 119 €
+Finančné účty
168 972 €
+Neobežný majetok
1 491 148 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
987
+Výsledok hospodárenia
38 586 €