Brezno

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:21 215
Okres:Brezno
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
primator.msubrezno.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
246,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
163,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
203,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
42 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
119 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 691 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
16 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Brezno

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
16 566 896 €
+Kapitálové príjmy
1 558 233 €
+Bežné výdavky
14 105 000 €
+Kapitálové výdavky
3 128 115 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
882 250 €
+Dlhodobé záväzky
1 956 024 €
+Krátkodobé záväzky
2 226 457 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 529 129 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 533 552 €
+Úvery od ŠFRB
1 234 400 €
+Výdavky na splácanie istiny
362 479 €
+Úrokové splátky
75 328 €
+Finančné účty
3 648 060 €
+Neobežný majetok
35 487 387 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
21 215
+Výsledok hospodárenia
331 465 €