Brezno

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:21 215
Okres:Brezno
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
primator.msubrezno.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
59,7 %
34,9 %
+Dlhová služba
5,0 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
2,4 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,6 %
0,2 %
+Intenzita investovania
4,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
256,4 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
17,1 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
38,8 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,4 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-9 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
272 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 167 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-42 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Brezno

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
4 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
9 736 474 €
+Kapitálové príjmy
1 821 339 €
+Bežné výdavky
9 499 694 €
+Kapitálové výdavky
2 244 506 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
683 457 €
+Dlhodobé záväzky
2 125 033 €
+Krátkodobé záväzky
3 143 383 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
4 519 151 €
+Úvery od ŠFRB
728 446 €
+Výdavky na splácanie istiny
323 890 €
+Úrokové splátky
168 956 €
+Finančné účty
536 944 €
+Neobežný majetok
30 783 316 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
21 778
+Výsledok hospodárenia
-908 747 €