Brezno

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:21 215
Okres:Brezno
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
primator.msubrezno.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
24,4 %
20,2 %
+Dlhová služba
5,9 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,7 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
23,3 %
7,3 %
+Intenzita investovania
-11,6 %
4,1 %
+Čistý majetok
267,8 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
172,9 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
231,0 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
5,1 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
168 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
134 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 465 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
54 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Brezno

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
4 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
13 316 387 €
+Kapitálové príjmy
2 286 490 €
+Bežné výdavky
11 228 897 €
+Kapitálové výdavky
745 758 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
606 470 €
+Dlhodobé záväzky
674 979 €
+Krátkodobé záväzky
1 043 120 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 068 022 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 167 702 €
+Úvery od ŠFRB
604 789 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 905 680 €
+Úrokové splátky
116 136 €
+Finančné účty
1 803 438 €
+Neobežný majetok
32 889 486 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
21 534
+Výsledok hospodárenia
1 167 986 €