Rudlov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:679
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecrudlovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,2 %
30,1 %
+Dlhová služba
3,2 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
10,6 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,9 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
0,7 %
16,2 %
+Čistý majetok
219,7 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
35 878,8 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
50 778,8 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
32 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
35 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
693 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
30 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rudlov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
215 293 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
192 383 €
+Kapitálové výdavky
1 593 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
11 920 €
+Dlhodobé záväzky
892 €
+Krátkodobé záväzky
80 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
22 319 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 700 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
28 703 €
+Neobežný majetok
449 364 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
656
+Výsledok hospodárenia
19 391 €