Rudlov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:679
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecrudlovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,1 %
23,6 %
+Dlhová služba
7,0 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,5 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,5 %
1,7 %
+Intenzita investovania
1,1 %
8,6 %
+Čistý majetok
312,4 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
18,8 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
50,2 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
14 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
80 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
960 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-23 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rudlov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
212 116 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
200 351 €
+Kapitálové výdavky
2 304 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 822 €
+Dlhodobé záväzky
1 148 €
+Krátkodobé záväzky
18 553 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
54 712 €
+Bankové úvery a výpomoci
54 712 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
11 865 €
+Úrokové splátky
2 228 €
+Finančné účty
3 490 €
+Neobežný majetok
682 853 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
657
+Výsledok hospodárenia
-15 257 €