Rudňany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:4 336
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
rudnanyrudnany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
182,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
284,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
298,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
18,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
10 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
8 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 346 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
57 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rudňany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 369 539 €
+Kapitálové príjmy
38 482 €
+Bežné výdavky
2 924 371 €
+Kapitálové výdavky
442 238 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
29 668 €
+Dlhodobé záväzky
557 638 €
+Krátkodobé záväzky
207 408 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
35 874 €
+Bankové úvery a výpomoci
35 874 €
+Úvery od ŠFRB
579 323 €
+Výdavky na splácanie istiny
63 292 €
+Úrokové splátky
13 206 €
+Finančné účty
589 648 €
+Neobežný majetok
5 260 863 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 336
+Výsledok hospodárenia
247 666 €