Rudnianska Lehota

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:769
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ourlehotastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
11,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
27,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
30,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
501,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
188,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
207,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
191,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-11 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
123 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 805 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
43 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rudnianska Lehota

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
287 671 €
+Kapitálové príjmy
100 €
+Bežné výdavky
207 676 €
+Kapitálové výdavky
88 741 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 165 €
+Dlhodobé záväzky
528 673 €
+Krátkodobé záväzky
37 111 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
94 500 €
+Bankové úvery a výpomoci
94 502 €
+Úvery od ŠFRB
528 981 €
+Výdavky na splácanie istiny
23 737 €
+Úrokové splátky
6 406 €
+Finančné účty
69 840 €
+Neobežný majetok
1 412 486 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
769
+Výsledok hospodárenia
33 282 €