Ruská Poruba

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,7
Dlhová služba i
2,3
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:234
Okres:Humenné
Kraj:Prešovský
E-mail:
obec.ruskaporubastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
45,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-49,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
58,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
270,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
17,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
565,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-170 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
176 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 048 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-13 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ruská Poruba

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
75 938 €
+Kapitálové príjmy
5 200 €
+Bežné výdavky
71 517 €
+Kapitálové výdavky
49 422 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
22 995 €
+Dlhodobé záväzky
60 €
+Krátkodobé záväzky
4 203 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
41 144 €
+Bankové úvery a výpomoci
41 144 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 980 €
+Úrokové splátky
358 €
+Finančné účty
751 €
+Neobežný majetok
285 633 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
234
+Výsledok hospodárenia
-3 154 €