Ruskov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 454
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
ocuobecruskov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
348,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
110,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
115,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
12,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-7 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
152 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 752 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
40 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ruskov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 233 743 €
+Kapitálové príjmy
631 145 €
+Bežné výdavky
1 134 715 €
+Kapitálové výdavky
740 451 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 675 €
+Dlhodobé záväzky
136 195 €
+Krátkodobé záväzky
239 848 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
221 725 €
+Bankové úvery a výpomoci
221 725 €
+Úvery od ŠFRB
138 090 €
+Výdavky na splácanie istiny
23 627 €
+Úrokové splátky
6 220 €
+Finančné účty
264 726 €
+Neobežný majetok
3 956 238 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 454
+Výsledok hospodárenia
57 668 €