Ružiná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
5,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:865
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
starosta.ruzinagmail.com

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,0 %
18,8 %
+Dlhová služba
3,2 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
22,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
22,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
0,0 %
10,1 %
+Čistý majetok
450,5 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
1 082,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
1 151,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
119 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
10 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 334 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
88 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ružiná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
466 273 €
+Kapitálové príjmy
-
+Bežné výdavky
363 319 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
26 829 €
+Dlhodobé záväzky
881 €
+Krátkodobé záväzky
38 978 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 998 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 998 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
10 000 €
+Úrokové splátky
662 €
+Finančné účty
421 924 €
+Neobežný majetok
1 606 801 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
865
+Výsledok hospodárenia
75 761 €