Ružindol

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 622
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
obecruzindol.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
13,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
291,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
137,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
157,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
64 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
104 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 172 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
63 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ružindol

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 382 258 €
+Kapitálové príjmy
27 958 €
+Bežné výdavky
1 158 222 €
+Kapitálové výdavky
148 441 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
21 724 €
+Dlhodobé záväzky
6 394 €
+Krátkodobé záväzky
109 433 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
168 076 €
+Bankové úvery a výpomoci
155 699 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
97 141 €
+Úrokové splátky
3 721 €
+Finančné účty
150 917 €
+Neobežný majetok
3 533 559 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 622
+Výsledok hospodárenia
101 742 €