Ružomberok

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:27 284
Okres:Ružomberok
Kraj:Žilinský
E-mail:
michal.slastanmurk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,01 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
403,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
199,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
221,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
25,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
39 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
15 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 244 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
17 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Ružomberok

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
23 374 549 €
+Kapitálové príjmy
2 464 413 €
+Bežné výdavky
20 668 913 €
+Kapitálové výdavky
4 105 684 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
3 064 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
813 603 €
+Dlhodobé záväzky
5 602 117 €
+Krátkodobé záväzky
3 587 703 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
419 600 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
5 514 097 €
+Výdavky na splácanie istiny
242 646 €
+Úrokové splátky
80 693 €
+Finančné účty
7 138 125 €
+Neobežný majetok
81 457 918 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
27 284
+Výsledok hospodárenia
469 166 €