Rybany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
3,5
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 454
Okres:Bánovce nad Bebravou
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecrybany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
315,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
106,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
144,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
31,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
31 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
219 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 218 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
16 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Rybany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 083 346 €
+Kapitálové príjmy
32 490 €
+Bežné výdavky
1 036 368 €
+Kapitálové výdavky
35 096 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
40 860 €
+Dlhodobé záväzky
308 437 €
+Krátkodobé záväzky
107 879 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
318 546 €
+Bankové úvery a výpomoci
318 546 €
+Úvery od ŠFRB
318 232 €
+Výdavky na splácanie istiny
37 391 €
+Úrokové splátky
8 805 €
+Finančné účty
115 068 €
+Neobežný majetok
3 419 220 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 454
+Výsledok hospodárenia
23 785 €