Brezová pod Bradlom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 964
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
mestobrezova.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
25,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
17,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
305,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
255,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
307,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
4,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-53 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
161 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 948 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-26 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Brezová pod Bradlom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 303 917 €
+Kapitálové príjmy
797 137 €
+Bežné výdavky
3 005 515 €
+Kapitálové výdavky
1 360 017 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
119 562 €
+Dlhodobé záväzky
377 055 €
+Krátkodobé záväzky
230 111 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
801 172 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 096 704 €
+Úvery od ŠFRB
136 456 €
+Výdavky na splácanie istiny
115 501 €
+Úrokové splátky
20 063 €
+Finančné účty
588 483 €
+Neobežný majetok
10 121 580 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 964
+Výsledok hospodárenia
-127 472 €