Sabinov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:12 717
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msusabinov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
14,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
361,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
172,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
205,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
36,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-35 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
36 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 627 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
38 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Sabinov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
10 049 470 €
+Kapitálové príjmy
1 937 114 €
+Bežné výdavky
9 060 693 €
+Kapitálové výdavky
3 367 171 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
305 173 €
+Dlhodobé záväzky
3 273 274 €
+Krátkodobé záväzky
941 220 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
459 439 €
+Bankové úvery a výpomoci
459 439 €
+Úvery od ŠFRB
3 353 370 €
+Výdavky na splácanie istiny
211 947 €
+Úrokové splátky
31 007 €
+Finančné účty
1 626 200 €
+Neobežný majetok
32 155 324 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
12 717
+Výsledok hospodárenia
481 402 €