Sabinov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:12 703
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msusabinov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,5 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,7 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
9,7 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,7 %
0,8 %
+Intenzita investovania
11,4 %
10,1 %
+Čistý majetok
375,5 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
67,8 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
83,4 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
35,9 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-13 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
3 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 559 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
18 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Sabinov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
9 239 412 €
+Kapitálové príjmy
452 409 €
+Bežné výdavky
8 346 796 €
+Kapitálové výdavky
1 505 752 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
314 801 €
+Dlhodobé záväzky
2 958 874 €
+Krátkodobé záväzky
2 015 163 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
42 148 €
+Bankové úvery a výpomoci
42 148 €
+Úvery od ŠFRB
3 109 405 €
+Výdavky na splácanie istiny
200 047 €
+Úrokové splátky
33 056 €
+Finančné účty
1 366 235 €
+Neobežný majetok
31 026 926 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
12 703
+Výsledok hospodárenia
234 916 €