Sačurov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 362
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
ousacurovslovanet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
316,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
105,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
125,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
7 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
27 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 598 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
12 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Sačurov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 219 991 €
+Kapitálové príjmy
726 810 €
+Bežné výdavky
2 027 767 €
+Kapitálové výdavky
901 732 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
19 137 €
+Dlhodobé záväzky
8 880 €
+Krátkodobé záväzky
93 171 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
64 388 €
+Bankové úvery a výpomoci
64 388 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
75 000 €
+Úrokové splátky
1 452 €
+Finančné účty
97 940 €
+Neobežný majetok
6 112 743 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 362
+Výsledok hospodárenia
28 189 €