Santovka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:681
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obec.santovkazoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-35,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
39,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
262,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
110,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
166,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
38,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-687 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
37 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 628 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-44 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Santovka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 259 207 €
+Kapitálové príjmy
51 361 €
+Bežné výdavky
1 230 145 €
+Kapitálové výdavky
548 055 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
67 116 €
+Dlhodobé záväzky
447 894 €
+Krátkodobé záväzky
118 092 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
25 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
25 000 €
+Úvery od ŠFRB
466 342 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 792 €
+Úrokové splátky
1 926 €
+Finančné účty
130 015 €
+Neobežný majetok
3 028 108 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
681
+Výsledok hospodárenia
-30 073 €