Santovka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:681
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obec.santovkazoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,5 %
30,1 %
+Dlhová služba
0,5 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
2,5 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,6 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
0,9 %
16,2 %
+Čistý majetok
108,4 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
142,5 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
230,1 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
17 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
15 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 076 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
17 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Santovka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
792 201 €
+Kapitálové príjmy
32 344 €
+Bežné výdavky
772 009 €
+Kapitálové výdavky
39 134 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
56 985 €
+Dlhodobé záväzky
517 €
+Krátkodobé záväzky
65 053 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
11 089 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 386 €
+Úrokové splátky
212 €
+Finančné účty
92 710 €
+Neobežný majetok
773 194 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
794
+Výsledok hospodárenia
13 549 €