Santovka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,5
Dlhová služba i
2,4
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:681
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obec.santovkazoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
50,2 %
35,1 %
+Dlhová služba
75,1 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
57,6 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,1 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
57,4 %
14,4 %
+Čistý majetok
162,4 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
275,5 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
457,3 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
2 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
506 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 637 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
6 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Santovka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
681 845 €
+Kapitálové príjmy
811 411 €
+Bežné výdavky
289 199 €
+Kapitálové výdavky
1 202 546 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
56 320 €
+Dlhodobé záväzky
272 €
+Krátkodobé záväzky
30 976 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
397 481 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
591 158 €
+Úrokové splátky
3 772 €
+Finančné účty
85 346 €
+Neobežný majetok
1 598 890 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
786
+Výsledok hospodárenia
5 064 €