Santovka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:681
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obec.santovkazoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,4 %
23,6 %
+Dlhová služba
2,6 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,8 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,1 %
1,7 %
+Intenzita investovania
1,1 %
8,6 %
+Čistý majetok
299,9 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
164,1 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
346,8 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
54 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
32 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 092 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
32 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Santovka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
1 104 199 €
+Kapitálové príjmy
189 000 €
+Bežné výdavky
1 051 700 €
+Kapitálové výdavky
201 479 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
112 656 €
+Dlhodobé záväzky
1 802 €
+Krátkodobé záväzky
61 637 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
24 035 €
+Bankové úvery a výpomoci
24 035 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
26 000 €
+Úrokové splátky
672 €
+Finančné účty
101 116 €
+Neobežný majetok
2 985 217 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
748
+Výsledok hospodárenia
23 653 €