Sebechleby

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 209
Okres:Krupina
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecsebechlebymail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
226,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
213,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
226,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
34,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
73 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
10 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 748 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
70 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Sebechleby

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 006 387 €
+Kapitálové príjmy
66 068 €
+Bežné výdavky
916 968 €
+Kapitálové výdavky
67 666 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 855 €
+Dlhodobé záväzky
319 301 €
+Krátkodobé záväzky
79 690 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
12 458 €
+Bankové úvery a výpomoci
12 458 €
+Úvery od ŠFRB
320 752 €
+Výdavky na splácanie istiny
20 404 €
+Úrokové splátky
3 948 €
+Finančné účty
170 273 €
+Neobežný majetok
1 953 675 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 209
+Výsledok hospodárenia
85 091 €