Sečianky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
3,3 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:371
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
ocuseciankygmail.com

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
290,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-276,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
284,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
453,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
24,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
25,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-1 259 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
1 248 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 949 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
12 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Sečianky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
168 797 €
+Kapitálové príjmy
1 €
+Bežné výdavky
155 315 €
+Kapitálové výdavky
480 511 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 513 €
+Dlhodobé záväzky
310 €
+Krátkodobé záväzky
190 116 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
463 016 €
+Bankové úvery a výpomoci
463 016 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
77 €
+Finančné účty
46 479 €
+Neobežný majetok
1 140 020 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
371
+Výsledok hospodárenia
4 449 €