Sečovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:8 399
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
secovcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
324,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
117,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
178,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
46,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-9 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
83 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 776 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
1 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Sečovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
7 718 194 €
+Kapitálové príjmy
262 850 €
+Bežné výdavky
7 367 372 €
+Kapitálové výdavky
688 722 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
460 808 €
+Dlhodobé záväzky
3 546 342 €
+Krátkodobé záväzky
764 105 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
701 490 €
+Bankové úvery a výpomoci
590 461 €
+Úvery od ŠFRB
3 303 745 €
+Výdavky na splácanie istiny
354 252 €
+Úrokové splátky
58 939 €
+Finančné účty
901 257 €
+Neobežný majetok
23 247 001 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
8 399
+Výsledok hospodárenia
8 203 €