Sečovská Polianka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 753
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
ousphe.psg.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
24,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
10,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
475,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
433,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
448,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
85 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
40 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 617 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
253 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Sečovská Polianka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 621 824 €
+Kapitálové príjmy
582 492 €
+Bežné výdavky
1 223 368 €
+Kapitálové výdavky
746 038 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
33 180 €
+Dlhodobé záväzky
8 954 €
+Krátkodobé záväzky
212 266 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
110 272 €
+Bankové úvery a výpomoci
110 272 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
36 693 €
+Úrokové splátky
3 366 €
+Finančné účty
919 030 €
+Neobežný majetok
6 404 147 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 753
+Výsledok hospodárenia
695 786 €