Selce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 154
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
ouselceselce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
16,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
235,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
133,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
160,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-65 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
3 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 337 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-5 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Selce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 317 964 €
+Kapitálové príjmy
290 €
+Bežné výdavky
1 239 376 €
+Kapitálové výdavky
219 858 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
22 493 €
+Dlhodobé záväzky
2 949 €
+Krátkodobé záväzky
80 942 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
5 479 €
+Bankové úvery a výpomoci
5 479 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
10 959 €
+Úrokové splátky
350 €
+Finančné účty
107 744 €
+Neobežný majetok
2 779 933 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 154
+Výsledok hospodárenia
-10 517 €